Επέκταση συνεργασίας με τον Δήμο Λευκάδας (Δεκέμβριος 2018) με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων στον λιμένα της Βασιλικής, για τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.