Ο Δήμος Κοζάνης συγκαταλέγεται στους Ο.Τ.Α με το μεγαλύτερο πλήθος υπόγειων κάδων τύπου ”Sotkon” σε λειτουργία στην Ελλάδα.

    Είναι ο μοναδικός Δήμος που εφαρμόζει αποθήκευση & συλλογή των αποβλήτων σε πολλαπλά ρεύματα με την πλειοψηφία των εγκατεστημένων “συστοιχιών/νησίδων” να αποτελούνται από 5 τεμ. υπόγειων κάδων για την χωριστή συλλογή πλαστικών, χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου και υπολειμμάτων σύμμεικτων απορριμμάτων.

    Η εταιρία μας ανανέωσε την συνεργασία της με τον Δήμο Κοζάνης, για την πάραδοση συνόλου πέντε (5) υπογειοποιημένων καλαίσθητων “Γωνιών Ανακύκλωσης” εφοδιασμένες με εξελιγμένο σύστημα “ελεγχόμενης πρόσβασης” το οποίο θα λειτουργεί με “έξυπνες κάρτες” που θα διανέμονται στους δημότες και θα συμβάλλει στην ενθάρρυνση της ανακύκλωσης.

    Η εν λόγω υλοποίηση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη και Αλληλεγγύη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση» «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του Άξονα προτεραιότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».