Μετά από 2ετή λειτουργία του συστήματος “Sotkon”, η εταιρία μας προμήθευσε εκ νέου τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης με υπόγειους κάδους & με έναν γερανό που προσαρμόστηκε επί απορριμματοφόρου οχήματος για την αποκομιδή τους.

    Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάστηκαν με ένα καινοτόμο “software επιτήρησης στάθμης πλήρωσης” για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος.

    Η χρηματοδότηση της εν λόγω προμήθειας εξασφαλίσθηκε από τον Δήμο μέσω Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής.