Μετά από μια μακρόχρονη λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” από το έτος 2014, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της με τον Δήμο Ελευσίνας με υπόγειους κάδους, προκειμένου να πυκνωθεί το δίκτυο αποκομιδής (των οικιακών & ανακυκλώσιμων υλικών) εντός των Δ.Ε. Ελευσίνας & Μαγούλας.