Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon”  στον Δήμο Ελευσίνας, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της  παραδίδοντας δύο επιπλέον γερανούς για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων.