Επέκταση συνεργασίας με τον Δήμο Διονύσου (Νοέμβριος 2018) με την εγκατάσταση υπόγειων κάδων στις Δ.Ε  Ανοιξης & Κρυονερίου.