Μετά από 7ετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon”, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της με την όμορφη πόλη του Βόλου με υπόγειους κάδους που εγκαθίστανται σταδιακά σε νέα σημεία, προκειμένου να πυκνωθεί το δίκτυο αποκομιδής (των οικιακών & των ανακυκλώσιμων υλικών) εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης.