Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” στον Δήμο Αιγάλεω, η εταιρία μας ανανέωσε την συνεργασία της, παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων οι οποίοι εγκαταστάθηκαν σε διάφορες πλατείες της πόλης, στα πλαίσια Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΠΔΔ”.