Μετά από πολυετή λειτουργία του συστήματος ”Sotkon” – από το έτος 2014 – στην όμορφη Μήλο, η εταιρία μας ανανεώνει την συνεργασία της με τον Δήμο Μήλου παραδίδοντας μια νέα ποσότητα υπόγειων κάδων και έναν επιπλέον γερανό για την αποκομιδή τους, στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ”.