Μετά από μια πρώτη παράδοση του συστήματος “Sotkon” κατά το έτος 2017, η εταιρία μας προμήθευσε εκ νέου τον Δήμο Κοζάνης με υπόγειους κάδους & γερανούς που προσαρμόστηκαν επί απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.

    Οι υπόγειοι κάδοι εφοδιάστηκαν με έξυπνους αισθητήρες “Enevo” οι οποίοι συμβάλλουν στην επιτήρηση της πληρότητας τους για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος.

    Ο Δήμος Κοζάνης είναι ο μοναδικός  Δήμος στην Ελλάδα που εφαρμόζει χωριστή αποθήκευση & συλλογή των αποβλήτων σε πολλαπλά ρεύματα : έτσι η πλειοψηφία των εγκατεστημένων “συστοιχιών/νησίδων” αποτελούνται από 5 υπόγειους κάδους.