Στα πλαίσια των δράσεων θωράκισης πυροπροστασίας του Υμηττού, ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ) ανέθεσε στην εταιρία μας την σύμβαση «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ» που αφορά την προμήθεια έξυπνων αισθητήρων πληρότητας και την τοποθέτηση τους επί των υδατοδεξαμενών πυροπροστασίας καθώς και την λειτουργία μιας ψηφιακής πλατφόρμας για την διαβίβαση και διαχείριση των πληροφοριών πληρότητας. Ήδη 50 υδατοδεξαμενές περιμετρικά του Όρους Υμηττού έχουν εφοδιαστεί με τους έξυπνους αισθητήρες που μεταδίδουν “live” την κατάσταση της πληρότητας τους, επιτρέποντας έτσι στον ΣΠΑΥ και στους Δήμους μέλη να έχουν μια αποτελεσματικότερη διαχείριση κατά την αντιπυρική περίοδο και να προγραμματίζουν με τον βέλτιστο τρόπο τις ανάγκες ανεφοδιασμού με νερό.