Στα πλαίσια χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ο Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου ανέθεσε στην εταιρία μας την προμήθεια μιας πρώτης ποσότητας υπόγειων κάδων που βρίσκονται στο στάδιο εγκατάστασης σε κοινόχρηστα σημεία των Δ.Ε. Ταύρου & Μοσχάτου, και δύο γερανών που θα προσαρμοστούν επί αντίστοιχων απορριμματοφόρων οχημάτων για την αποκομιδή τους.

    Το σύστημα θα τεθεί σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2021.