Η εταιρία ξεκίνησε την συνεργασία της με την πόλη της Λάρισας και βρίσκεται στο στάδιο παράδοσης σημαντικού αριθμού υπόγειων κάδων (υπό μορφή “νησίδας /συστοιχίας”) που εγκαθίστανται σταδιακά σε κομβικά σημεία της περιφέρειας του Δήμου.

    Οι υπόγειοι κάδοι θα συνοδεύονται με ένα καινοτόμο πρόγραμμα “επιτήρησης στάθμης πλήρωσης” για την καλύτερη διαχείριση του συστήματος υπογειοποίησης και τον έλεγχο τόσο των οικιακών απορριμμάτων όσο και των ανακυκλώσιμων υλικών.

    Για την αποκομιδή των υπόγειων κάδων ολοκληρώνεται η προσαρμογή τριών γερανών ανύψωσης επί απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου.