Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου “Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης”, η εταιρία μας ολοκλήρωσε τον Μάιο 2024 την εγκατάσταση πρώτης ποσότητας υπόγειων κάδων σε κεντροβαρή σημεία της πόλης του Ηρακλείου.