Μετά απο 8 χρόνια επιτυχούs λειτουργίας του συστήματος  «Sotkon» στον Δήμο Μαρκοπούλου ,  τον Νοέμβριο του 2017 προχωρήσαμε στην προμήθεια & τοποθέτηση 2 νέων γερανών ανύψωσης υπόγειων κάδων και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους ανακηρυχθήκαμε ανάδοχοι για την προμήθεια & εγκατάσταση 10 τεμ. υπόγειων κάδων. Η χρηματοδότηση και των δυο προμηθειών γίνεται μέσω του «Πράσινου Ταμείου ΝΠΔΔ».