Απο τον Οκτώβριο 2017 , η εταιρία μας επεκτείνει τις δραστηριότητες της στην Θεσσαλία και στην Βόρεια Ελλάδα ιδρύοντας υποκατάστημα στον όμορφο Βόλο.