Μετά απο 5ετή λειτουργία του συστήματος «Sotkon»,  η εταιρία μας προμήθευσε εκ νέου την πόλη του Βόλου με υπόγειους κάδους (για οικιακά απορρίμματα & ανακυκλώσιμα υλικά).