Η εταιρία μας τον Ιούνιο του 2017 επέκτεινε την λειτουργία του συστήματος των υπόγειων κάδων, με την τοποθέτηση 2 τεμ. στο λιμάνι του Αδάμαντα για λογαριασμο του Δ.Λ.Τ Μήλου.