Έπειτα απο 10 έτη επιτυχούς λειτουργίας του συστήματος υπόγειων κάδων «Sotkon» στο Περιστέρι, η εταιρία μας προμήθευσε εκ νέου τον Δήμο με υπόγειους κάδους στην περιοχή του Μπουρναζίου. (Οκτώβριος 2018)